Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Bram Hulzebos for Dagblad van het Noorden
Jul 02 ’21

Feestelijk afscheid van juffen Geertje en Trijnie

Juffen Geertje van Bommel en Trijnie Uitvlucht vierden vrijdagochtend een uitbundig afscheidsfeest op De Hoeksteen.

Toen Geertje net onderwijzeres was en aan De Hoeksteen in Roden ging werken, wees haar familie op een leuke vrijgekomen woning aan de V…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Bram Hulzebos

Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant