Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Apr 07 ’20

Zonder lockdown zijn de economische kosten pas echt hoog

Na nog geen maand in lockdown komen de eerste twijfels. Bij ondernemers is dat begrijpelijk. Ze zien hun bedrijf met iedereen die ervan afhankelijk is voor hun ogen wegglijden, door omstandigheden waar ze geen invloed op hebben en waarop ze zich rede…

auteur

Get notified of new articles from this auteur