Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Tom van Beurden for BN DeStem
Jun 09 ’18

vier jaar alcoholwet — Jongere komt makkelijk aan alcohol

Verstrek geen sterke drank aan jongeren onder de 18 jaar. Dat schrijft de wet voor. Maar wie houdt zich daaraan?

Het verstrekken van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar moet strafbaar worden voor iedereen, ook voor ouders. Dat vindt preventiemedewer…

auteur

Get notified of new articles from this auteur