Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Barbara Visser for Trouw
Oct 20 ’21

Juist de lockdown leerde ons de waarde van kunst

Kunst heeft niet alleen economische en pedagogische waarde. Het bepaalt de kwaliteit van ons dagelijks leven, stelt Barbara Visser, filmmaker, beeldend kunstenaar en lid van de Akademie van Kunsten.

Nog even over de kunsten. Even twijfelde ik, of ik d…

auteur

Get notified of new articles from this auteur