Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

May 16 ’22

Twintiger krijgt zware schoppen tegen het hoofd na fuif: “Zo’n trappen zijn voor ons poging moord”

Sint-Job-in-'t-GoorEen twintiger uit Sint-Job kampt nog altijd met de naweeën van een brutale vechtpartij na afloop van een fuif. Zonder aanleiding werd de jongeman afgelopen weekend tegen de grond gewerkt waarna hij enkele rake trappen tegen het hoo…

auteur

Get notified of new articles from this auteur