Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Oct 12 ’21

BEKIJK - Queen (95) verschijnt voor het eerst sinds 2003 met wandelstok in het openbaar

In Londen is de Britse koningin Elizabeth II (95) met een wandelstok in het openbaar verschenen. Dat was geleden van 2003 toen ze herstelde van een operatie aan de knie. Deze keer gebruikte ze het hulpmiddel om een viering in Westminster Abbey bij te…

auteur

Get notified of new articles from this auteur