Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Tom Cochez for apache
May 31 ’21

Het kapitale belang van de Antwerpse ouderenzorg

Naar alle waarschijnlijkheid zet de Antwerpse gemeenteraad het licht op groen voor een gedeeltelijke privatisering van Zorgbedrijf Antwerpen. De stad neemt zo een voorafname op een nieuw Vlaams decreet dat het mogelijk moet maken om privaat ...

auteur

Get notified of new articles from this auteur