Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Alex Perry for Mashable (NL)
Oct 15 ’21

Dit is wat we kunnen verwachten van het Apple Event op 18 oktober

Apple heeft in september een groot evenement gehouden om de iPhone 13 aan te kondigen, de techreus heeft nog meer in het vat zitten. Een ander Apple streaming evenement staat voor de deur.

Tim Cook en zijn vrienden zijn van plan om op maandag 18 oktob…

auteur

Get notified of new articles from this auteur