Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Nov 17 ’21

Job Cohen: ‘Ik ben bang dat de sociale werkgelegenheid in elkaar dondert’

Voorzitter Cedris

Na acht jaar stopt Job Cohen als voorzitter van de club van socialewerkbedrijven. Die zouden veel meer gehandicapten aan het werk kunnen helpen, zegt hij, als hun financiële nood niet zo hoog zou zijn.

Job Cohen had er niet bij stilgestaan, toen hij de…

auteur

Get notified of new articles from this auteur