Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Mar 28 ’21

Moeten we niet eens praten over de sancties tegen Syrië?

De Syrische bevolking verarmt snel. Assads regime is verantwoordelijk, maar harde sancties van VS en EU spelen ook een rol, weet Carolien Roelants.

U heeft wegens tien jaar Syrische opstand nogal wat Syrië over u heen gekregen, en van mij krijgt u nog…

auteur

Get notified of new articles from this auteur