Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Hans Fuchs, Annemie Martens for Eindhovens Dagblad
Dec 15 ’18

Scholen moeten van en voor iedereen zijn

In vergelijking met andere landen is het onderwijs in Nederland sterk gesegregeerd met als gevolg kansenongelijkheid. Dat kunnen we veranderen door eindelijk de verzuiling achter ons te laten.

Lodewijk Asscher, leider van de PvdA, heeft dan eindelijk …

auteurs

Get notified of new articles from this auteurs