Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Annemie Martens, Hans Fuchs for Eindhovens Dagblad
Dec 12 ’17

Geld wordt gebruikt voor extra aanbod van onderwijs — Reserves school zijn niet voor salaris leerkrachten

Scholen hebben vaak veel geld in kas. Dat vindt inmiddels ook de overheid die de richtlijnen heeft aangepast. Maar daar moeten geen verkeerde conclusies uit worden getrokken.

In het ED verschenen artikelen over 'het vele geld dat in kas zit bij schole…

auteurs

Get notified of new articles from this auteurs