Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Sadettin Kirmiziyüz for De Groene Amsterdammer
Sep 21 ’17

Theater is een wezenlijk deel van de integratieroute

Op een donderdagmiddag komen er een stuk of vijftien tieners de repetitiezaal binnen. We willen graag dat ze tijdens de voorstelling een constante stroom van voortmarcherende kinderen uitbeelden. Zijn het kinderkruisvaarders? Zijn het vluchtelingen? …

auteur

Get notified of new articles from this auteur