Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Sep 10 ’21

Relschopper Dennis kreeg woeste burgemeester Jorritsma over zich heen: ‘Hij was heel emotioneel’

Hij loog tegen zijn vrienden, tegen de rechter, tegen de verslaggever van deze krant. Dennis Kaal was een van de plunderaars tijdens de ongekende avondklokrellen in Eindhoven, geeft hij nu toe. Hoe een getalenteerde breakdancer met een mbo-opleiding …

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Chiel Timmermans

AD, BN DeStem, Brabants Dagblad, Dagblad van het Noorden