Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Tom Kiel for PZC
Nov 22 ’21

Vlissingen — Zeekoet op strand besmeurd met olie

Een met olie besmeurde zeekoet is gistermiddag op het strand aan de boulevard in Vlissingen aangespoeld. Omstanders zagen het gebeuren. De stichting Dierenwelzijn Walcheren heeft de vogel meegenomen en naar vogelopvang De Mikke gebracht.

Een van de om…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Tom Kiel

AD, BN DeStem, Brabants Dagblad, De Ondernemer