Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Stijn Fens for Trouw
Jan 17 ’22

De predikant in de spotlights

Hoe is het met de dominee?, vraagt OnderWeg, inspirerend magazine voor christenen die God en de kerk liefhebben en midden in het leven staan, zich af. Nu kan al te veel aandacht voor de voorganger ook verkeerd zijn. Bescheidenheid siert de mens en du…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Stijn Fens

De Morgen, De Ondernemer, HLN, Het Parool