Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Arne Doornebal for nrc.nl
Oct 06 ’20

Oegandese ‘nep-homo’s’ hebben we aan het Nederlandse beleid te danken

Toen Nederland in 2014 aankondigde Oegandese homoseksuelen ruimhartig asiel te verlenen, kon je wachten op een stortvloed van aanmeldingen, waaronder valse. Nu dat is gebeurd rijst de vraag: welke waarden moet Nederland wereldwijd promoten?

Er zijn ru…

auteur

Get notified of new articles from this auteur