Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Timo Nijssen for de Volkskrant
Feb 02 ’21

Test - Gadgetdesk: air up-fles — Proeven met je neus

De Air Up-fles geeft met behulp van geuren een smaakje aan je water.

Water met een smaakje: we kunnen er geen genoeg van krijgen. In rap tempo pompen fabrikanten flessen vol nieuwe smaken. De vertrouwde spa citroen wordt nu in het winkelschap vergezel…

auteur

Get notified of new articles from this auteur