Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Bert Hidding for Dagblad van het Noorden
May 31 ’19

Biomassa: middel soms erger dan kwaal

Biomassa in de vorm van houtpellets wordt in Nederland ingezet om de klimaatdoelstellingen te halen. Ten koste van veel subsidie en met averechts effect.

In Nederland wordt nog steeds ingezet op het gebruik van biomassa om onze klimaatdoelstellingen t…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Bert Hidding

Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant