Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Mini-docu: Noord-Korea achter de schermen

Buitenland De historische top tussen Trump en Kim Jong-un gaat dan toch niet door. Of de Noord-Koreanen daar veel van te weten zullen komen, is nog maar de vraag. VTM Nieuws-reporter Robin Ramaekers bezocht een maand geleden Noord-Korea en merkte dat…