Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Jul 31 ’21

Prometheus-patrón: 'Ik een vermogen van €10 miljoen? Ik hoop toch dat het wel meer is'

Nog tijdens zijn studie werd hij assistent-redacteur bij Bert Bakker, om binnen vijf jaar uit te groeien tot hoofdredacteur. De volgende stap: zijn eigen uitgeverij, de succesvolste van het land. Quote gaat op bezoek bij Mai Spijkers.

Uitgeverij Prome…

auteur

Get notified of new articles from this auteur