Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Tom Kiel for PZC
Nov 08 ’21

Serooskerke (W) — Straatroof op fietser (13) mislukt

Een 13-jarige jongen is zaterdagavond ontkomen aan een poging tot straatroof op de Gapingseweg in Serooskerke. Overvallers probeerden zijn mobiele telefoon af te pakken, maar de jongen wist zich te bevrijden. De tiener fietste rond 20.15 uur door de …

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Tom Kiel

AD, BN DeStem, Brabants Dagblad, De Ondernemer