Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Sander Schouten for Business Insider
Oct 09 ’18

Kun je als vrijwillige trainer bij een voetbalvereniging claimen werknemer te zijn, zonder contract op papier? Dit zei de rechter

ANALYSE – Nederland kent talloze verenigingen die drijven op vrijwilligers. Denk aan de lokale voetbalvereniging.

Als een vrijwilliger veel tijd steekt in een club en hiervoor ook nog eens een ongebruikelijk hoge vergoeding ontvangt, kan deze samenwer…

auteur

Get notified of new articles from this auteur