Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Teun Teeuwisse for Quote
Nov 13 ’20

Beleggershype? Pas alstublieft op voor Robinhood!

Tijdens de wereldwijde lockdown als gevolg van de coronapandemie kwam in beleggingsland een nieuw fenomeen tot razendsnelle groei: Robinhoodtraders. Dat zijn mensen die dankzij de gelijknamige Amerikaanse app in staat zijn om met elk bedrag te belegg…

auteur

Get notified of new articles from this auteur