Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Jurriaan Parie for de Volkskrant
Jun 28 ’21

Opinie: Leg inzet gepersonaliseerde advertenties door politiek aan banden

Via gepersonaliseerde advertenties maken politieke partijen gebruik van psycho-technologische manipulatie van kiezers. Nu deze steeds verder doordringen in het privédomein, is het tijd dat de politiek hieraan grenzen stelt.

In 1942 beschreef Joseph Sc…

auteur

Get notified of new articles from this auteur