Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

prof. dr. Jacob de Boer for Reformatorisch Dagblad
May 02 ’19

Overheid pakt giftige brandvertragers te weinig aan

Veel brandvertragende stoffen in onze leefomgeving zijn slecht voor gezondheid en milieu. De overheid propageert veel te weinig beschikbare alternatieven.

Er is geen groter schrikbeeld dan omkomen in een brand. Om die reden hebben door de eeuwen heen …

auteur

Get notified of new articles from this auteur