Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Sep 28 ’19

Iraaks rechtssysteem wacht een Sisyphus-taak

Vorige week heeft Nederland bij de Verenigde Naties met Irak een bijeenkomst georganiseerd met gelijkgestemde ministers uit twintig andere landen om de berechting van IS-strijders te bespreken. Het liefst hadden Nederland en Zweden gezien dat IS-stri…

auteurs

Get notified of new articles from this auteurs