Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Charlotte De Cort for Knack Weekend
Aug 06 ’19

Lezen op locatie: zeven unieke boekhandels en bibliotheken in Azië

Azië mag dan wel bekendstaan als een technologiewalhalla, het boek is er nog niet van de plank gestoten. Integendeel: deze zeven glansrijke gebouwen eren het boek in al zijn voortdurende glorie.

Zhongshuge Bookstore (verschillende locaties, China)

Spiegels aan de muren, op de plafonds en zelfs op …

auteur

Get notified of new articles from this auteur