Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Annemarie Eversdijk for Nederlands Dagblad
Sep 11 ’21

Solidariteit van één man op het werk helpt vrouwen al

Vrouwen die in een mannenomgeving werken, voelen zich sneller op hun gemak als slechts één mannelijke collega zijn steun uitspreekt voor gendergelijkheid. Het is niet nodig dat de man daar veel woorden aan besteedt; een opmerking waarin hij aangeeft …

auteur

Get notified of new articles from this auteur