Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Brieven 23/6/2021

Onderwijs

Cliché én oplossing

De kwaliteit van het onderwijs staat aan alle kranten onder druk en Nico Eigenhuis, pedagoog en onderwijskundige, meldt in NRC (18/6) maar weer eens „dat kleinere klassen een veel gehoord cliché is maar dat uit onderzoek b…