Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Roos Menkhorst for Trouw
Aug 29 ’20

'Al die ruimte hier in Drenthe gebruik ik helemaal niet'

Marijke de Vries kon vijftien jaar geleden niet wachten om weg te gaan uit Zuidoost-Drenthe. Hoe denken jongeren uit haar geboortestreek er nu over?

Hidde Smid (18) woont al zijn hele leven in Garminge, een gehucht in Midden-Drenthe met zo'n honderd i…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Roos Menkhorst

De Groene Amsterdammer, De Ondernemer, Het Parool, Investico