Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Nov 09 ’21

Iedereen kunstverzamelaar: met deze initiatieven koop je je rijk maar niet blut

Tips voor wie een groot hart heeft voor kunst, maar slechts over een klein budget beschikt om die liefde mee te bekostigen.

Veel om het lijf

Met zijn concept Numbered By brengt Laurens Boks mode en kunst samen. Hij nodigt regelmatig Belgische kunstenaa…

auteurs

Get notified of new articles from this auteurs