Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Sep 09 ’20

Laat ze geen 20 miljard weggooien

Politici die geen idee hebben wat ze moeten doen maar wel daadkrachtig willen lijken, richten een investeringsfonds op. Je komt met veel fanfare en goed klinkende maar holle frases in het nieuws, stelt een gigantisch budget ter beschikking en gaat ov…

auteur

Get notified of new articles from this auteur