Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

eindexamen vasten — Ramadan of niet, examens gaan door

Examen doen tijdens de ramadan is niet altijd makkelijk. Toch houden scholieren met een islamitische achtergrond zich er aan. ,,Je moet een balans vinden.''

Deze examenperiode is voor islamitische leerlingen een bijzondere. Deze valt dit jaar namelijk…