Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Tijmen Schauwaert for BN DeStem
Apr 15 ’21

op kamers in coronatijd 'Baantje bij de GGD'

De coronatijd is al geen pretje, en zeker niet als je dagenlang online lessen volgt vanuit je krappe studentenkamer. In deze wekelijkse rubriek vertellen Bredase studenten hoe ze het hoofd koel houden in hun eigen stek. Vandaag het laatste deel, afle…

auteur

Get notified of new articles from this auteur