Article

Dec 24 ’20

Gezondheidspsychologie toont aan: afweren kun je leren — Vertrouwen leidt tot minder medicijnen

Als patiënten meer vertrouwen hebben in een behandeling, slaat die beter aan. Andrea Evers doet baanbrekend onderzoek naar dit placebo-effect. Haar doel: effectievere behandelingen met minder medicijnen.

Voor veel mensen voelt het ondanks alle wetensc…

auteurs

Get notified of new articles from this auteurs

Jim Jansen

AD, BN DeStem, Brabants Dagblad, Dagblad van het Noorden