Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Tom van 't Einde for EenVandaag
Jul 31 ’21

600 Eredivisie-voetballers en niemand publiekelijk uit de kast: 'En dat terwijl er zo hard een rolmodel nodig is'

Het lijkt alsof homoseksualiteit niet bestaat in het mannenprofvoetbal. Van de zeshonderd Eredivisie-spelers is niemand uit de kast. "En dat terwijl je juist een rolmodel kunt zijn."

"Ik ken een paar spelers die homo zijn, maar ervoor kiezen om het ge…

auteur

Get notified of new articles from this auteur