Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Tom Vennink for de Volkskrant
Jan 14 ’22

Oppressie Rusland — Rusland is voor hen niet veilig meer

Het vervolgen en opsluiten van critici in Rusland neemt zulke vormen aan, dat velen kiezen voor een leven in het buitenland. Buurland Georgië is in trek, het is immers dicht bij thuis. 'Ons verdrijven is een teken van zwakte en hulpeloosheid.'

De nieu…

auteur

Get notified of new articles from this auteur