Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Ruud Thelosen for Eindhovens Dagblad
Feb 15 ’20

Onderzoek Reden genoeg voor medische bijsluiter — We worden wél dommer door de smartphone

Docent Ruud Thelosen is het niet eens met het onderzoek naar de effecten van het gebruik van slimme mobieltjes.

Dagelijks zie en ervaar ik de enorme impact die digitale hulpmiddelen zoals laptop en smartphone op het hoger onderwijs hebben. Na ruim dri…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Ruud Thelosen

BN DeStem, Brabants Dagblad, Eindhovens Dagblad, PW.