Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Roos Oosterbaan for EenVandaag
Jan 11 ’19

Als een ouder jong wegvalt: 'Het hoort niet, het hoort niet, en het gebeurt dus wel'

Jaarlijks verliezen ruim zesduizend kinderen één of beide ouders. De impact daarvan is groot: een leven lang. Dit is het verhaal van oud-journalist Tim Overdiek (53), zangeres Mariëlle Flens (24) en Marije, de moeder van Fleur van Putten (7).

Mariëlle…

auteur

Get notified of new articles from this auteur