Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Marc Brink for AD
Jul 31 ’21

Ingrijpende herinrichting van Nieuwstraat: langdurig afgesloten voor verkeer

DEN BOSCH - Vrijwel de hele Bossche Nieuwstraat krijgt een ander aanzien. Vanaf 30 augustus tot en met 12 november gaan de straat en stoepen op de schop. De gemeente wil hiermee aansluiten bij de woningbouw in het aangrenzende Gasthuiskwartier.

Tijden…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Marc Brink

AD, BN DeStem, Brabants Dagblad, Dagblad van het Noorden