Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Adrian Egas for Accountant.nl
Dec 10 ’18

Over speedboten, fregatten en mammoettankers

De NBA heeft de ruwe contouren geschetst van haar nieuwe governance-model. Het bestuur van de NBA Young Profs heeft dat positief ontvangen. We zien (eindelijk) dat gekozen is voor een model dat is gestoeld op daadkracht, in plaats van draagkracht.

Het…

auteur

Get notified of new articles from this auteur