Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

A.R. Williams for National Geographic
Dec 19 ’18

Onverstoord graf van 4400 jaar oud in Egypte ontdekt

In de schitterende tombe in Saqqara zijn taferelen uit het leven van een koninklijke hogepriester te zien, terwijl er nog meer vondsten worden verwacht.

In de tijd van de Egyptische piramiden overleed een hoge functionaris genaamd Wahtye, die werd bij…

auteur

Get notified of new articles from this auteur