Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Anton Dommerholt for Reformatorisch Dagblad
Jun 01 ’19

De schoonheid van ruïnes

De schoonheid van ruïnes

Ze spreken altijd tot mijn verbeelding: ruïnes. Niet alleen omdat er mooie foto’s te maken zijn, ook omdat ik benieuwd ben naar alles wat zich hier in de loop van de eeuwen afgespeeld heeft.

In de Ruïne van Brederode bij Santpoort is het oor…

auteur

Get notified of new articles from this auteur