Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Jan 12 ’22

WeTransfer gaat in Amsterdam naar de beurs

Techbedrijf De Nederlandse bestanden- deeldienst denkt voor circa 160 miljoen euro nieuwe aandelen uit te geven. De datum is nog niet bekend.

Wanneer de beursgang van WeTransfer precies plaatsvindt, is onduidelijk. Dat hangt onder meer af van de markt…

auteurs

Get notified of new articles from this auteurs

Ester Meerman

BNR, Business Insider, Dagblad van het Noorden, De Groene Amsterdammer