Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Joris Luyendijk for nrc.nl
Sep 17 ’19

Wacht niet op voldongen feiten

Prinsjesdag De Troonrede voelde als warm bad, maar was het niet beter geweest om stil te staan bij de grote keuzes op het gebied van klimaat of geopolitiek, inclusief de offers, vraagt Joris Luyendijk.

Wie de afgelopen jaren in het Verenigd Koninkrijk…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Joris Luyendijk

AD, BN DeStem, Brabants Dagblad, Dagblad van het Noorden