Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Tom van den Oetelaar for Omroep Brabant
Mar 01 ’21

Problemen van nu oplossen met de verbeeldingskracht van Vincent van Gogh

Het Van Gogh Nationaal Park wordt het eerste nationaal park ‘nieuwe stijl’. “Vincent van Gogh had verbeeldingskracht. Die willen we vertalen naar alle uitdagingen waar we nu voor staan: klimaatverandering en energietransitie bijvoorbeeld. Die willen …

auteur

Get notified of new articles from this auteur