Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

tom vets for Gazet van Antwerpen
Sep 07 ’21

James Cooke neemt deel aan tweede seizoen ‘Over de Oceaan’: “Een unieke kans”

James Cooke (36) loopt rond met gezonde stress. Hij is gevraagd voor het tweede seizoen van het Play4-programma ‘Over de oceaan’, waarin bekende gezichten in een zeilboot de Atlantische plas oversteken, en heeft toegehapt. “Mijn man Dorian gunt me he…

We found this article at:

auteur

Get notified of new articles from this auteur