Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Erik Voermans for Het Parool
Mar 29 ’18

Waar zijnde dirigerende en componerende vrouwen?

Waarom zijn de componisten in de programmaboekjes bij klassieke concerten en de dienstdoende dirigenten in verreweg de meeste gevallen van het mannelijke geslacht?

Die vraag stelt de Vlaamse Veerle Janssens (1965) aan de orde in haar boek Vrouw aan de…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Erik Voermans

AD, BN DeStem, Brabants Dagblad, Dagblad van het Noorden