Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Asis Aynan for Trouw
Oct 28 ’17

Essay — De Marokkaanse ziekte

Het sociale protest in Marokko, één jaar geleden losgebarsten, stuit in Nederland op een verbijsterend zwijgen, signaleert Asis Aynan.

De eerste keer dat ik demonstreerde was in de vierde klas van de katholieke basisschool in Haarlem. Het docententeam…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Asis Aynan

DeWereldMorgen, Het Parool, Trouw, de Volkskrant